MALBY

O vzniku maleb


Inspirace pro mé malby leží někde hluboko ve mě. Často začínám malovat bez jakéhokoliv záměru z jednoho bodu, až je malba hotová. Jindy si stanovím určitý záměr - např. jak má malba působit a v tomto duchu maluji. Záměrem může být, aby obraz například ztělesňoval určitou vlastnost nebo charakteristiku, na kterou by se člověk rád naladil, aby v sobě její aspekt posílil.
Malování vnímám jako vyjádření, které by nemělo být omezováno - např. realismem, protože člověk s omezením nikdy nedokáže vyjádřit naplno tolik, kolik by mohl bez omezení. Ostatně ani umělci, trénující realismus desítky let, nedokáží namalovat takový realismus, jaký dokáže fotoaparát za pár tisíc korun. Avšak fotoaparát ztěží dokáže hlouběji zachytit abstraktní roviny lidského uvažování.
Kromě formy jsou pro mne důležité také pocity, které z maleb vnímám. Právě tyto dojmy obohacují ducha a mnohdy jsem se setkal s malbami začátečníků, které na mne však působily nesčetněkrát více, než tvorba mnohých světoznámých autorů.

Autorská práva


Na níže uvedené malby se vztahují autorská práva k mé osobě, stejně jako na celý obsah webu. Nenamítám nic proti poskytnutí obrazového materiálu pro nekomerční účely. Pro možnost dohledání ostatních obrazových materiálů cílovým uživatelem uvítám zmínění zdroje.

Guard angel Osobní ochránce 2017
Raul Volání duše po prozření 2017
Sebeláska Sebeláska jako dynamický proce 2017
Pyros Pro duši se vztahem k Egyptu 2017
Kotva Malba do Klubu Kotva pro děti a mládež 2015
Mirrage ,,Pohled skrz" 2017
Neznámá krajina Intuitivní malba 2017
Otherworld Světlo, které pohlcuje stín 2017
Love Inspirováno skutečnou láskou 2017
Obraz duše Obraz duše nejmenovaného, spirituálně založeného člověka 2017
Ukotvení Obraz harmonizující konkrétní prostor 2017