HARMONIZACE MÍSTA


Obraz Harmonizace místa


Hmota není pevná, jak se se jeví. Je tvořena z nepatrných, vibrujících atomů a obrovského prostoru. Vše hmotné vyzařuje záření na určitých frekvencích. Své působení má také tvar věcí, prostor, užité materiály, vybavení a jiné. V každém místě se dále setkáváme s rozmanitými druhy elektromagnetického záření (z okolí i zevnitř), frekvencemi vyzařujícími z podloží a energiemi, které jako lidé svými smysly běžně zachytit nedovedeme.

Obraz Harmonizace místa ukotvuje tato frekvenční spektra ve stabilním, harmonizujícím obrazci. Tím maximalizuje potenciál místa. Důležitý je záměr spojený s místem. Ten se aplikuje formou pro účel specifických tahů na obraz.

Každý v sobě má nástroj na diagnostiku místa. Jsou jím pocity. V některých prostorách jde např. člověku práce lehce od ruky a cítí se dobře, zatímco v jiných se soustředí na práci obtížně a je mu spíš těžko. Kromě vlastního rozpoložení na nás má totiž velký vliv právě i okolní prostor a proměnné v něm působící.


Co obraz Harmonizace místa přináší?


* Vyšší schopnost se koncentrovat a tím vyšší efektivitu práce/činnosti

* Pocit klidného, příjemného místa

* Prostředí, kde člověk lépe vnímá sám sebe

* Harmonizaci sil, ovlivňující podvědomí člověka

* Stabilní, příznivé energie v místnosti působí pozitivně na psychiku člověka a tím i na jeho psychosomatiku

* V harmonickém prostředí je mnohem obtížnější vyvolat konflikt

* V neposlední řadě jde o originální umělecký prvek


Co je k vytvoření obrazu Harmonizace místa potřeba?


Ideálně: Dostavit se osobně na místo určení

Minimálně: Zaslat podrobné fotografie místa nejlépe při denním světle, včetně informací o tom, k čemu má daný prostor sloužit a kdo jej bude obývat. Tím bude dosaženo maximalizace působení obrazu.