OBRAZ POSÍLENÍ ASPEKTU


Obraz Posílení aspektu


Lidská pozornost se zaobírá vždy pouze jednou záležitostí. Mozek však zachytává vše, co člověk vnímá a vyhodnocuje důležitost podnětů dle svého nastavení. Je důležité, na co člověk svou pozornost zaměřuje – co si vpouští do života.

Pokud vnímá, že je určitá kvalita – ASPEKT, který by si v sobě přál rozvinout (např. vytrvalost, soucit, láska, klid, pohyb...), může mu v jeho záměru pomoci právě obraz Posílení aspektu. Dovedu znázornit i složitější, abstraktní asociace a ztvárnit je takovým způsobem, aby svůj aspekt silně vyzařovaly a rezonovaly s konkrétním člověkem, skupinou lidí nebo prostorem. Na přání mohu obraz také stylizovat do určitých barev, nebo jej doplnit o afirmace.

Člověk by se měl obklopovat tím, co jej povznáší. Obraz Posílení aspektu by měl být dobře na očích, protože třebaže si toho nebudeme vědomi, náš mozek jej bude registrovat a otiskovat informaci ,,Přeji si rozvinout tento aspekt".